Зелена Паница с Миракъл Бургер
Време за приготвяне: 15 мин; Себестойност: 3.20 лв